μήπως έχετε μπαταρίες για ακουστικό βαρηκοΐας
ρήμ. έχω, κατέχω, λαμβάνω, αναγκάζομαι, γαμώ
αντων. εσύ, σείς, σύ, εσείς
[get] ρήμ. αποκτώ, λαμβάνω, κερδίζω, παίρνω, προμηθεύομαι, γίνομαι, φθάνω, επιτυγχάνω, συμμαζεύω, πηγαίνω
αντων. κάθε, καθόλου (με άρνηση), πας, όποιος
ουσ. ακοή, ακρόαση, ανάκριση
ουσ. βοήθεια, αρωγός, υπασπιστής
ρήμ. βοηθώ


Share this page
Dictionary Extension