German - English - Tonaufzeichnungsgeräte Pronunciation
n. audioequipment
German - Italian - Tonaufzeichnungsgeräte Pronunciation
n. registratore del suono (m)

Share this page