English - Turkish - a bad word Pronunciation
i. küfür
i. kötü; zarar, yıkım, perişanlık, şanssızlık
s. kötü, fena; kokuşmuş, terbiyesiz, küfürlü; berbat, rahatsız, sahte, sert; bozuk, çürük, kokmuş, kem
f. söylemek, ifade etmek
i. kelime, sözcük, söz, tabir, iki çift lâf, emir, laf, parola, bilgi, haber, lâkırdı, lügat, vâât


Share this page
Dictionary Extension