English - Turkish - a bit of a fool
s. çok aptal
i. gem; delgi, matkap; uç; bit [bilg.]; parça, kırıntı, lokma; bozuk para; nebze; eksik etek, dizgin
f. kandırmak, enayi yerine koymak, maskaraya çevirmek, gülünç duruma sokmak, şaka yapmak, eğlenmek, vakit geçirmek, oyalanmak
i. aptal, enayi, akılsız, budala, maskara, salak, soytarı, meyve ve süt tatlısı
s. budala


Share this page
Dictionary Extension