English - Turkish - a change for the worse
i. kötüleşme, kötüye gitme
f. değiştirmek, aktarmak, değişmek, takas etmek, değiş tokuş etmek, bozdurmak, bozmak, dönüşmek, haline gelmek, üzerini değişmek
i. değişiklik, değişim, demir para, yenilik, bozuk para, para üstü, üstü, borsa [brit.]
ed. için, göre, amacıyla, doğru, uygun, yönünde, yarayan, karşı, dolayı, sebebiyle
bğ. dolayı, nedeniyle, çünkü, zira
Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.
s. daha kötü, daha fena, beter, kötü
i. daha da kötüsü, daha kötüsü, beteri
zf. daha kötü, daha berbat


Share this page
Dictionary Extension