English - Turkish - account oneself happy Pronunciation
f. kendini mutlu saymak
f. açıklamak, açıklamasını yapmak, saymak; gözüyle bakmak; avlamak, yakalamak (av)
i. hesap, banka hesabı; hesap verme, açıklama, söylenti; hesaba katma, göz önünde tutma; önem, sebep, yarar
zm. kendine, kendisi, kendi, kendi kendini, kendini
s. mutlu, mesut, sevinçli, kutlu, memnun, iyi, sevindirici, çakırkeyif
snk. uyuşuk, sersem, delisi, şaşkın, heyecanlı


Share this page
Dictionary Extension