English - Turkish - aline oneself with Pronunciation
f. işbirliği yapmak, birlik olmak
f. dizmek, hizalamak, sıralanmak, sıralamak, dizilmek
zm. kendine, kendisi, kendi, kendi kendini, kendini
ed. ile, birlikte, beraber, li


Share this page
Dictionary Extension