English - Turkish - cause to be lost
kaybolmasina neden ol
f. neden olmak, meydan vermek, sebep olmak, yol açmak, doğurmak
i. neden, sebep, amaç, gaye, haklı neden, dava, dava konusu, sorun, problem, iş
ed. e, ye, ya, e doğru, göre, karşı
f. olmak, bulunmak, var olmak; anlamına gelmek; mal olmak; tutmak (para); durmak
s. düşünceye dalmış, kaybolmuş, kayıp, mahvolmuş, şaşırmış, dalgın, kendini kaybetmiş, kaybedilmiş


Share this page
Dictionary Extension