English - Turkish - certain to happen Pronunciation
zf. olacağı kesin, mutlâka gerçekleşecek
s. kesin, muhakkak, mutlâk, şüphesiz, güvenilir, kuşkusuz, emin, belirlenmiş, belirli, belli; herhangi bir, falanca
ed. e, ye, ya, e doğru, göre, karşı
f. cereyan etmek, olmak, başından geçmek, meydana gelmek, tesadüf etmek, rastlamak, başına gelmek


Share this page
Dictionary Extension