Definitions and translations for "de preguerra"

Spanish - Russian - de preguerra

Pronunciation
adj. довоенный

de

Pronunciation
prep. о, об, про, от, из, с, со, у, за

preguerra

Pronunciation
n. довоенный: довоенное время
Share this page
dictionary extension