Online Dictionary    Dictionary Index

 Dutch  English  French  German  Greek  Italian  

Portuguese  Russian  Spanish  Turkish

Dutch Dictionary
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

D: < Prev 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Next >

de daklozen
de deftige stand
de degen kruisen
de degens kruisen
de derde
De deur is kapot.
de deur voor iemands neus dichtslaan
de deur wijzen
de dingen makkelijk opnemend
de dood nabij
De douche werkt niet.
de draak steken met
de drie dagen voor hemelvaart
de Drie Koningen
de drie Wijzen uit het Oosten
de drommel halle hem
de drommel halle hem!
de druk verlagen
de druppel die de emmer doet overlopen
de duiten
de duivel hale hem
de duivel halle hem
de duivel halle hem!
de duivel halle me
de duivel halle me!
de een na de ander neerschieten
de een z'n dood is de ander z'n brood
de eerste onbekende grootheid
de eetlust opwekkend
de eindjes met elkaar knopen
de Elzas
de facto
de financiën beheren
de finish bereiken
de gebeurtenissen vooruitlopen
de geest geven
de geest van de wet volgen
de geheimhouding opheffen van
De geldautomaat is buiten.
De geldautomaat staat daar.
de gelederen sluiten
de gelegenheid aangrijpen
de gelegenheid geven
de gelegenheid voorbij laten gaan
de gelovigen
de gevierde man uithangen
de gevolgtrekking maken
de geweren aan rotten zetten
de gewone man
de gewoonte aannemen om
de goddelozen
de godsdienstplichten vervullen
de goede naam aantasten van
de goede naam schaden van
De Graafschap
de grenzen vaststellen van
de grond in boren
De grond is te oneven.
De grond is te ongelijk.
de gronde gaan
de grote beer
de grote lui
de grote wereld
de grote zakenwereld
de gulden middelweg
de gulden middenweg
de gunst zoeken van
de haan spannen van
de hand aan de ploeg slaan
de hand boven het hoofd houden
de hand drukken
de hand houden aan
de hand reiken
de hand smeren
de handboeien aandoen
de handen binden
de handen wringen
de handgrepen
de handschoen toewerpen
de hare
de hart van de ziekte
De hartelijke gelukwensen
De hartelijke gelukwensen!
de heersende klassen
de hele
de hele brui
de hele dag
de hele dag door
De hele dag geopend
de hele nacht durend


©2008 Dictionarist.com