English - Turkish - display workstation Pronunciation
görüntü işistasyonu
f. sergilemek, göstermek, gösteriş yapmak, göz önüne sermek, teşhir etmek, gözler önüne sermek, açığa çıkarmak; büyük puntolarla basmak
i. sergileme, teşhir, debdebe, gösterme, gösteriş, sergi; görüntü, ekran; büyük puntolarla basma
i., bilg. iş istasyonu.


Share this page
Dictionary Extension