Definitions and translations for "display workstation"

English - Turkish - display workstation

Pronunciation
görüntü işistasyonu

display

Pronunciation
f. sergilemek, göstermek, gösteriş yapmak, göz önüne sermek, teşhir etmek, gözler önüne sermek, açığa çıkarmak; büyük puntolarla basmak
i. sergileme, teşhir, debdebe, gösterme, gösteriş, sergi; görüntü, ekran; büyük puntolarla basma

workstation

Pronunciation
i., bilg. iş istasyonu.
Share this page
dictionary extension