homo- in English and example sentences

homo- in English

Pronunciation
adj. homo -, gay

homo- in Dutch

Pronunciation
bn. homo-

Example Sentences

Wegens de wijziging in de Canadese huwelijkswet, kwamen veel Amerikaanse homo's naar Canada om te trouwen.
Because of the change in Canadian marriage laws, many American homosexuals came to Canada to get married.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het homohuwelijk is onderwerp van veel discussies.
Gay marriage is a hotly contested issue.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hij is homo.
He is gay.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hij is zo homo.
He is so gay.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik ben geen homo, maar mijn vriend is het wel.
I am not gay, but my boyfriend is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik ben homo, en wat dat nog?
I'm gay, so?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik ben geen homo, maar mijn vriend is het wel.
I'm not gay, but my boyfriend is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Zo wat als ik homo ben? Is dat een misdaad?
So what if I am gay? Is it a crime?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Wanneer Tom eindelijk besloot om uit de kast te komen, wist iedereen al dat hij homo was.
When Tom finally decided to admit it, everyone already knew that he was gay.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Wanneer Tom eindelijk besloot om uit de kast te komen, wist iedereen al dat hij homo was.
When Tom finally decided to come out of the closet, everyone already knew he was gay.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ben je hetero of homo? Ik ben hetero.
Are you straight or gay? I'm straight.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het zijn de linksen, het zijn de homo's die verantwoordelijk zijn voor kinderporno.
It is the left-wingers or the gays who are responsible for child pornography.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mijnheer de Voorzitter, seksueel misbruik van kinderen is een misdrijf, om het even door wie dat gebeurt, of het nu homo's of hetero's zijn.
Mr President, child sex abuse is a criminal offence, whether it is committed by homosexuals or heterosexuals.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Wij kunnen de dialoog met organisaties zoals de ASEAN niet voortzetten alsof die een homogeen geheel vormen.
We cannot continue to dialogue with organisations such as ASEAN and pretend that we regard them as a homogenous whole.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Zij moeten uitgroeien tot een homogeen geheel van uitzonderlijk belang.
They constitute a particularly important set of documents.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europa is cultureel niet homogeen en dat moet ook zo blijven.
Europe is not culturally homogenous, nor should it become so.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De president van Namibië deed zijn oproep om zijn land, zoals hij zei, van homo's te zuiveren, op 19 maart.
Namibia' s President made his appeal to cleanse his country, as he said, of homosexuals, on 19 March.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Bij vorige gelegenheden kon men nog de anti-homoretoriek van de Namibische president met een glimlach afdoen.
On previous occasions, the anti-homosexual rhetoric uttered by the Namibian President could be laughed off.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Homorechten zijn mensenrechten.
Homosexual rights are human rights.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De rechten van homo's zijn inmiddels in een wet opgenomen, er is onlangs een wet tegen vrouwenhandel aangenomen en er is een wet tegen geweld in het gezin gefiatteerd.
Gay rights are now part of law, an anti-trafficking law has recently been passed and domestic violence law has gone through.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page