kind in English and example sentences

kind in English

Pronunciation
n. child, baby, infant, kid, bairn

kind in Dutch

Pronunciation
zn. soort
bn. goed; goedhartig; zich aardig gedragend; op zijn best; aangenaam; vrijgevig; aardig; vriendelijk

Example Sentences

Toen ik een kind was en op de boerderij van mijn familie woonde, herinner ik me, dat ik op de knieën van mijn vader zat en naar zijn verhalen over gevochten en gewonnen veldslagen luisterde.
When I was just a little girl, living on the family farm, I remember sitting at my father’s knee listening to his tales of battles fought and won.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Koningin Elizabeth de Tweede heeft vier kinderen. Prins Andrew, Prins Edward, Prins Charles en Prinses Anne.
Queen Elizabeth the II has four children, Prince Andrew, Prince Edward, Prince Charles, and Princess Anne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Haar kinderen zijn ook bekend, maar waarschijnlijk niet zo bekend als Prins Charles' zonen en de kleinkinderen van de Koningin, Prins William en Prins Harry.
Her children are also famous, but probably not as famous as Prince Charles’ sons and the Queen’s grandsons, Prince William and Prince Harry.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Vandaag is Prins William getrouwd met Kate Middleton en hebben ze twee kinderen, maar Prins Harry die van feestjes houdt is vrijgezel.
Today, Prince William is married to Kate Middleton and has two children, but Prince Harry, who is a bit of a party boy, is single.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De verzameling heeft zelfs enkele favoriete kinderliedjes zoals ´Three Blind Mice'.
The collection even includes some favourite children’s nursery rhymes such as ‘Three Blind Mice’.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Kinderen in het Verenigd Koninkrijk gaan elke dag naar school.
Children in the UK go to school every day.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Veel kinderen krijgen zakgeld van hun ouders.
Many children receive pocket money from their parents.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Maar er zijn meer en meer kinderen die werken voor hun eigen geld.
But there are more and more children working for their own money.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ze gaan nooit werken in plaats van naar school, omdat alle kinderen in het Verenigd Koninkrijk naar school moeten gaan totdat ze 16 jaar oud zijn.
They never go to work instead of school because all kids in the UK must attend school until they are 16 years olds.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het belangrijkste is dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt en kinderen leuk vindt.
The most important things are that you are responsible and like children.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ze zorgt voor hun twee kinderen, Oliver en Max.
She is looking after their two children, Oliver and Max.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Vanavond slaapt ze daar omdat de ouders van de kinderen laat terug zullen zijn, maar dat is oké, want het is vrijdagavond en ze heeft geen school morgen.
Tonight she is sleeping over because the children’s’ parents will be back late, but this is okay because it’s Friday night and she doesn’t have school tomorrow.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Britse kinderen gaan zelfs naar het buitenland om te werken in de lange zomervakantie.
British kids are even going overseas to work in the long summer break.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Kinderen doen vele soorten banen in de zomer, zoals het werken in bars, restaurants en entertainmentclubs voor jonge kinderen.
Kids are doing many kinds of jobs in the summer, such as working in bars, restaurants, and entertainment clubs for young children.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Honden hebben veel zorg nodig, net als kinderen.
Dogs need a lot of care, just like children.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Pesten heeft gevolgen voor alle kinderen en jongeren.
Bullying affects all teens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik ben getrouwd, maar heb nog geen kinderen.
I’m married, but I don’t have any children yet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Wij zijn sinds twintig jaar getrouwd en hebben twee kinderen.
We have been married for twenty years and have two children.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Onze kinderen gaan nog naar school, en ik werk halve dagen in een advocatenkantoor.
The kids still go to school, and I work part-time in a lawyer’s office.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Voordat we kinderen hadden, zijn we naar Vietnam, Zuid-Afrika en China gereisd.
Before having children, we travelled to Vietnam, South Africa, China…
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for kind
1. baby: ding, kleintje, kleuter, peuter
2. kroost: nakomeling, vlees en bloed