L in Albanian

Pronunciation
n. shifër 50 në sistemin romak
Related Albanian Translations
l.n. shkurtim i litre, shkurtim i left
l.s.d.abbr. lsd (drogë e fuqishme)
lan. la [muz.]
labn. laborator [gj. fol.]
labefactionn. dridhur: të dridhura, dobësi
labeln. etiketë, emërtim
v. etiketoj, klasifikoj, quaj
labelledadj. etiketë: me etiketën
labialn. tingull buzor [gram.]
adj. buzë: i buzëve, buzor [gram.]
labileadj. ndryshueshëm: i ndryshueshëm, paqëndrueshëm: i paqëndrueshëm
labilityn. ndryshueshmëri, paqëndrueshmëri
labiodentaladj. buzor-dhëmbor
laborn. fuqi punëtore, punë, detyrë, klasë punëtore, lindje [mjek.], dhimbje: dhimbjet e lindjes
v. lodhem, punoj, mundohem, ngul këmbë, shtjelloj
adj. punë: i punës, laburist
labor painsn. dhimbje: dhimbjet e lindjes
labor partyn. parti punëtore
labor powern. forcë pune, fuqi punëtore
labor under a delusionv. viktimë: jam viktimë e një iluzioni
laboratoryn. laborator
adj. laboratorik
laboratory techniciann. laborant
laboredadj. vështirë: i vështirë, mundimshëm: i mundimshëm, përpunuar: i përpunuar
laborern. punëtor, punëtor krahu, mëditës, argat

Share this page