in general use in Albanian

adv. përdorim: në përdorim i përgjithshëm

Share this page