in general use in Albanian

Pronunciation
adv. përdorim: në përdorim i përgjithshëm
Share this page