one-legged in Albanian

Pronunciation
adj. njëanshëm: i njëanshëm, këmbë: me një këmbë
Share this page