ponderousness in Albanian

n. rëndesë, peshë

Share this page