raw-boned in Albanian

adj. thatë: i thatë, brinjëdalë, kockë e lëkurë

Share this page