snow-broth in Albanian

n. borë e shkrirë

Share this page