snow-broth in Albanian

Pronunciation
n. borë e shkrirë
Share this page