National Diet of Japan in Dutch and example sentences

National Diet of Japan in Dutch

zn. Nationale Rijksdag, Japans wetgevend lichaam dat uit twee Huizen bestaat (Het Huis van v. Afgevaardigden en het Huis van Bestuur)
Dictionary Extension
Share this page