capri in Dutch

Pronunciation
zn. Capri, eiland in zuiden van Italië; Capri, familienaam
Expressions
noun: an island (part of Campania) in the Bay of Naples in southern Italy; a tourist attraction noted for beautiful scenery
name: A surname (very rare: popularity rank in the U.S.: #74365)
Share this page
Related Dutch Translations
capric bn. van een geit of steenbok
capriccio zn. capriccio (in de muziek - compositie met een levendige stijl)
caprice zn. grilligheid, nuk
capricious bn. veranderlijk; capricieus; verandert zich van mening
capricious nature wispelturig karakter
capriciously bw. met wispelturigheid
capriciousness zn. wispelturigheid, grilligheid
Capricorn zn. steenbok; sterrebeeld
Capricornus zn. Steenbok, Capricornus, zonnestelsel van de Steenbok (Astronomie); tiende teken van dierenriem (Astronomie); persoon geboren onder teken van de Steenbok (Astrologie)
caprimulgus zn. insectensoort die nachtelijke vogels eet
caprine bn. mbt geit; kenmerkend voor geit
capriole zn. capriool (bokkesprong; rare streek: capriolen maken, uithalen)