classic in Dutch and example sentences

classic in English

Pronunciation
adj. classic, excellent, timeless, traditional, serving as a model (in art and literature), of or pertaining to Greek and Roman antiquities

classic in Dutch

Pronunciation
zn. klassiek (een klassiek kunst- of muziekstuk)
bn. voorbeeldelijk; klassiek

Example Sentences

They now have over 30 hours of classic songs and pieces.
Ze hebben nu meer dan 30 uren aan klassieke muziek en muziekstukken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is a classic example of how the partnership concept operates and such schemes must be supported in its broadest remit.
Dit is een klassiek voorbeeld van hoe het idee van partnerschappen werkt, en dit soort initiatieven verdient dan ook een zo ruim mogelijke ondersteuning.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe is not, nor can it become a classic federal state.
Europa is echter geen klassieke federale staat en kan dat ook niet worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this respect, the Lannoye report provides one more classic example.
Het verslag-Lannoye is hiervan een schoolvoorbeeld, het zoveelste.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The appalling floods in Mozambique were a classic case for intervention by ECHO as a humanitarian intervention.
De vreselijke overstromingen in Mozambique vormden een klassiek voorbeeld van een geval waar ECHO humanitaire hulp kon verlenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The value of fundamental human rights was placed above the value of classic state sovereignty.
De waarde "fundamentele mensenrechten" werd geplaatst boven de klassieke waarde "nationale soevereiniteit".
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is a classic area requiring cooperation.
Dit is een klassiek geval waarbij samenwerking vereist is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That emerged yet again in the attempted coup in the Central African Republic, in fact a classic scenario.
Dat is nog eens gebleken in de poging tot staatsgreep in de Centraal-Afrikaanse Republiek, overigens een klassiek scenario.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What we have here is a classic example of European work.
Dit is een klassiek voorbeeld van goed Europees werk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I, myself, have a boat over 30 years old in my boat house which would not meet these standards; I believe it is a classic boat.
Zelf heb ik een meer dan dertig jaar oude boot in mijn boothuis liggen die niet aan deze normen zou kunnen voldoen; naar mijn mening is het een historisch vaartuig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are to wield the rubber stamp here and now and, in classic Dr Strangelove style, shoot first and ask questions afterwards.
We worden geacht hier en nu klakkeloos onze goedkeuring te verlenen - in een klassieke dr. Strangelove-stijl: eerst schieten, dan vragen!
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is therefore a classic, if specific, case of the relationship between commerce and development.
Hoewel dit een specifiek geval is, zien wij hier een klassiek voorbeeld van het verband tussen handel en ontwikkeling.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, we are glad that you have chosen the motto 'More Europe' , and not because it is a classic of the Socialist family.
Wij zijn blij, mijnheer de Voorzitter, dat u als devies heeft gekozen voor "meer Europa" , en niet omdat dat een klassieker is binnen de Socialistische beweging.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If ever there was a classic case of cutting off your nose to spite your face, it is that of those people advocating 150 grammes.
Als er ooit een klassiek voorbeeld was van een actie waarbij men zijn eigen glazen ingooit, dan is het wel de actie van degenen die voorstander blijven van de 150 gram.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The classic example is table oil directly derived from GM maize, GM soya beans, or GM rapeseed.
Het klassieke voorbeeld is spijsolie die rechtstreeks wordt verkregen uit genetisch gemanipuleerde gewassen als maïs, sojabonen en koolzaad.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The situation now is a classic contrast between flexibility and protection.
Momenteel is er sprake van een klassiek contrast tussen flexibiliteit en bescherming.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Personally, I believe it is the classic situation.
Persoonlijk geloof ik dat het de klassieke situatie is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are attempting to use a classic parliamentary tool to monitor the executive.
Wij proberen het Parlement als klassiek controle-instrument voor de uitvoerende macht te gebruiken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The issue of Turkey is a classic example of this.
De kwestie Turkije is daarvan een perfecte illustratie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Then, in classic IRA style, the intimidation brigade swung into action to silence the witnesses.
In klassieke IRA-stijl kwam vervolgens de intimidatiebrigade in actie om de getuigen het zwijgen op te leggen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page