create in Dutch and example sentences

create in Dutch

Pronunciation
ww. creëren, scheppen

Example Sentences

Mother’s job was to create great paintings on the walls throughout the palace.
Het werk van mijn moeder bestond eruit verbazingwekkende schilderijen aan de muren van het hele paleis te creëren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I had the task of mixing all the paints she used when creating her beautiful paintings.
Ik had het werk om alle kleuren die ze gebruikt om haar prachtige schilderijen te maken te mengen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would use a mortar and pestle to make the pigments that created the exciting colours my mother was famous for.
Ik gebruikte een vijzel en stamper om de pigmenten te behouden die de spannende kleuren maakten waarvoor mijn moeder bekend was.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The different powders, called pigments were then used to create the beautiful colours my mother used to paint her murals.
De verschillende poeders, genaamd pigmenten, werden later gebruikt voor het maken van de prachtige kleuren die mijn moeder voor haar muurschilderingen gebruikte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These recipes and my mother’s talent would eventually create a secure life for us and for my future family.
Na verloop van tijd zouden deze formules en het talent van mijn moeder ons een veilig leven bezorgen, zowel voor ons als voor mijn toekomstige gezin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She couldn’t believe how much space she was creating.
Ze kon niet geloven hoeveel plaats ze aan het creëren was.
pronunciation pronunciation pronunciation err
According to the Bible, God created the world in six days.
Volgens de bijbel schiep God de wereld in zes dagen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Can an omnipotent God create a stone so heavy that even He may not lift it?
Kan een almachtige god een steen maken die zo zwaar is dat hij hem zelf niet kan opheffen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Click here to create an account.
Klik hier om een account aan te maken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Could an almighty god create a stone that he would not be able to subsequently lift?
Kan een almachtige god een steen maken die zo zwaar is dat hij hem zelf niet kan opheffen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
God created the earth in six days.
God schiep de wereld in zes dagen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
God created the world in six days.
God schiep deze wereld in zes dagen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
God created the world.
God heeft de wereld geschapen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the beginning God created Heaven and Earth.
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the begynnynge God created heaven and erth.
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has become evident that this is a very favorable factor for our project, which aims precisely at creating a network of translations in as many languages as possible in joint work.
Het blijkt dat dit een zeer gunstige factor is voor ons project, dat juist als doel heeft in samenwerking een netwerk te scheppen van vertalingen in zoveel mogelijk talen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
John Dalton created the Atomic Theory.
John Dalton is de bedenker van de atoomtheorie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Love is just a legend created somewhere.
Liefde is gewoon een ergens verzonnen legende.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.
Wiskundigen zijn dichters, alleen moeten ze de vruchten van hun fantasie ook nog bewijzen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most developers hate debugging; it's more fun to create bugs than to correct them.
De meeste ontwikkelaars hebben een hekel aan debuggen; het is leuker om programmeerfouten te maken dan ze op te lossen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for create
1. make: constitute, produce, effect, form, erect, build, forge
2. originate: give birth to, cause, author, invent, occasion, produce
3. conceive: devise, formulate
Verb forms for create
Present participle: creating
Present: create (3.person: creates)
Past: created
Future: will create
Present conditional: would create
Present Perfect: have created (3.person: has created)
Past Perfect: had created
Future Perfect: will have created
Past conditional: would have created