devilled in Dutch and example sentences

devilled in Dutch

Pronunciation
[devil] ww. lastig vallen, martelen

Example Sentences

He is caught between the devil and the deep blue sea.
Hij is gevangen tussen de duivel en de diepe blauwe zee.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Idle hands are the devil's workshop.
Ledigheid is des duivels oorkussen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we pay the rent to the landlady, we won't have any money for food; we are between the devil and the deep blue sea.
Als we de huur betalen aan de huiseigenares, zullen we geen geld meer hebben voor eten; we zitten tussen de duivel en de diepe blauwe zee.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In two weeks the Belgian football team, the Red Devils, plays in Brazil.
De Belgische voetbalploeg, de Rode Duivels, spelen over twee weken in Brazilië.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Maria was a devil in the shape of a woman.
Maria was een duivel in vrouwengedaante.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Speak of the devil.
Als je van de duivel spreekt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom doesn't know the difference between God and the Devil.
Tom weet het verschil niet tussen God en de Duivel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Yesterday I became a god, but found that a bit boring, so today I became a devil.
Gisteren werd ik een god, maar ik vond dat te vervelend, dus vandaag werd ik een duivel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As usual, of course, the devil is in the detail.
Zoals altijd zit het venijn in de details.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Yet again, the Union is putting the devil in the detail.
Opnieuw schuilt het kwaad bij de Unie in de details.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The devil is not only in the detail.
En het venijn zit niet alleen in de details.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must face the fact in our daily work that the devil is in the detail.
In de praktijk komen we er echter achter dat het venijn in de details zit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As is so often the case, the devil lies in the detail.
Zoals zo vaak zijn het de details die roet in het eten gooien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
May I say that it is often in the detail that one encounters the devil.
Ik voeg daar graag aan toe dat de duivel vaak in een klein hoekje schuilt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us hope that the devil and angels will compensate for one another and that we can achieve a balanced compromise this morning.
Laten we hopen dat de duivel en de engelen tegen elkaar opgewassen zijn en dat we vanochtend een evenwichtig compromis kunnen bereiken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I certainly do not believe that state aid is the work of the devil.
Ik vind beslist niet dat overheidssteun het werk van de duivel is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The devil is trying to hide in the detail here.
Het venijn zit in dit geval in de details.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Notwithstanding those remarks, as the saying goes, the devil is in the detail.
Ik moet hieraan wel toevoegen dat de moeilijkheid hem in de uitwerking zit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore, Commissioner, allow me to play devil's advocate.
Commissaris, staat u mij toe op dit punt even de rol van de advocaat van de duivel te spelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Neither the Council nor the Commission are God, and neither are we the Devil.
De Raad en de Commissie zijn beide God niet en wij zijn bovendien de duivel niet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page