director in Dutch

Pronunciation
zn. directeur; regisseur
Related Dutch Translations
director generaldirecteur-generaal
Director of Public Prosecutionshet openbaar Ministerie van rechtsvervolging(de juridische aanklager bij een strafrechterlijk proces)
directoratezn. directoraat, directeurschap
directorshipzn. directeurschap
directoryzn. gids (boek); (in computers) bibliotheek, index, onderverdeling, onderverdeling van de computerschijf waarop bestanden worden bewaard
directory treebibliotheek stamboom, grafische illustratie van de verdeling van bibliotheken op een schijf
Expressions
noun: someone who controls resources and expenditures
noun: someone who supervises the actors and directs the action in the production of a show
noun: member of a board of directors
noun: the person who leads a musical group

Share this page
Synonyms for director
1. moving-picture director: producer, leader
2. executive officer: manager, supervisor, administrator, leader