erupting in Dutch and example sentences

erupting in Dutch

Pronunciation
[erupt] ww. uitbarsten (ook van een vulkaan))

Example Sentences

Everything points to the country sitting on a volcano that could erupt at any minute.
Alles wijst erop dat het land op een vulkaan zit die ieder moment kan uitbarsten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
First of all, in 1977, the same volcano began to erupt.
In 1977 is deze zelfde vulkaan tot uitbarsting gekomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In addition, a large-scale famine is threatening to erupt.
Ook dreigt er op het ogenblik een grote hongersnood.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Scarcely had the ink dried on that resolution when the Eurostat affair erupted.
De inkt van die resolutie was nauwelijks droog of de Eurostat-affaire brak los.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Periodic fighting continues to erupt between the belligerents and the civilian population.
Er blijven regelmatig gevechten uitbreken tussen oorlogszuchtige groeperingen en de burgerbevolking.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Then, on 8 October, fighting erupted in the town of Muhajiriya, controlled by a Darfuri rebel faction.
Vervolgens braken op 8 oktober gevechten uit in de stad Muhajiriya, die onder controle van een Darfuriaanse rebellengroep valt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A storm of protest erupted in some parts of Germany a few days ago over the issue of fruit and apple wines.
In sommige delen van Duitsland barstte enkele jaren geleden een storm van protest los over de kwestie met betrekking tot fruit en appelwijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A brutal war has erupted in Eastern Congo, with some 350 000 people forced to flee their homes.
Eengruwelijke oorlog is losgebarsten in Oost-Congo, waarbij ongeveer 350000 mensen zijn gedwongen hun huizen te verlaten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Earlier in the week, only a few hours after the tension erupted, the Arab League met.
Eerder deze week, maar een paar uur nadat de spanning tot een uitbarsting kwam, kwam de Arabische Liga bijeen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In August, however, the subprime crisis erupted and continues to create havoc.
In augustus echter kwam de kredietcrisis tot uitbarsting en deze zorgt nog steeds voor ravages.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These types of response risk fuelling a dangerous climate which could erupt into violence and racism.
Dit soort antwoorden geven voeding aan een gevaarlijk klimaat met uitbarstingen van geweld en racisme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
Dat systeemrisico constateert men echter pas achteraf, wanneer de crisis al is losgebarsten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately, the Council and your Commission decided to set up this institution only after the global crisis had erupted.
Helaas hebben de Raad en uw Commissie pas na de uitbraak van de wereldwijde crisis besloten om deze instelling op te richten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When a frozen conflict erupted into open conflict in August 2008, we responded immediately.
Toen een bevroren conflict in augustus 2008 veranderde in een open conflict, hebben we onmiddellijk gereageerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
From the moment when an economic crisis erupts, however, it is a very different story.
Zodra er echter een economische crisis toeslaat, zijn de kaarten plotsklaps anders geschud.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A not particularly large volcano erupts in Iceland and air traffic in many parts of Europe grinds to a halt for several days.
Een niet al te grote vulkaan op IJsland ontploft en het luchtverkeer ligt in grote delen van Europa plat, al dagen plat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When it last erupted 200 years ago, it remained active for ten years.
De vorige keer, zoveel jaar geleden, 200 jaar geleden, heeft hij tien jaar gewerkt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Violence still erupts almost daily and Christians, in particular, are at the receiving end.
Nog vrijwel dagelijks zijn er geweldsuitbarstingen waarvan met name christenen het slachtoffer worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is clear that volcanoes continue to erupt as this Icelandic volcano is doing.
Het is duidelijk dat er altijd vulkaanuitbarstingen zullen zijn, zoals nu het geval is bij deze IJslandse vulkaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We re-established positive growth eleven months after the financial crisis erupted.
Elf maanden na de losbarsting van de financiële crisis zijn wij teruggekeerd tot een positieve groei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page