favoured in Dutch and example sentences

favoured in Dutch

Pronunciation
[favoured (Brit.) ] bn. voorkeurend hebbend; ogend, speciaal optreden hebbend (andere wijze van schrijven "favored" )

Example Sentences

Titus was a favoured and trusted soldier of Caesar's and I was nothing more than a servant to my Queen.
Tito was voor Caesar een soldaat van zijn vertrouwen en een van zijn favorieten, en ik was niets meer dan de dienares van mijn koningin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tibby was a favoured servant and Cleopatra had given her a comfortable place to call her own.
Tibby was een bevoorrechte dienares en Cleopatra had haar een comfortabele plek gegeven die ze thuis kon noemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Are you in favor of their policy?
Ben je voor hun beleid?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Can I ask a favor?
Mag ik je om een gunst vragen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Can I ask you a favor?
Mag ik je om een gunst vragen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Could you do me a favor and babysit my kids tonight?
Kun je me vannacht een pleziertje doen en op mijn kinderen oppassen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Do me a favour and shut up!
Doe mij een plezier en zwijg.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Do me a favour and shut up.
Doe mij een plezier en zwijg.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortune favors the bold.
Het geluk staat de dapperen bij.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortune favors the brave.
Het geluk staat de dapperen bij.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortune favours the bold.
Het geluk staat de dapperen bij.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortune favours the brave.
Het geluk staat de dapperen bij.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am in favor of the proposition.
Ik steun de motie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I did Tom a favor.
Ik deed Tom een gunst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
May I ask you a favor?
Mag ik je om een gunst vragen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
May I ask you a favour?
Mag ik je om een gunst vragen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
May I request a favour of you?
Mag ik je om een gunst vragen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
The evidence was in his favor.
Het bewijs sprak in zijn voordeel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When in doubt, in favour of the accused.
In geval van twijfel, bescherm de beschuldigde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Will you do me a favor?
Wil je me een plezier doen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for favoured
picked: named, preferred, conscripted, elected, chosen, selected