Dictionary    

  search in dictionary
Keyboard Preferences  
Dutch English - Dutch - feeds
[feed] zn. voedsel, eten, voer, maaltijd, voeding; brandstof; (in computers) invoer, toevoer van papier in de printer; nieuwe regel, nieuw vel, (in computers) het toevoeren van gegevens
ww. voeden, eten geven; te eten geven; zorg dragen voor
ww. voeden, eten geven; te eten geven; zorg dragen voor
Related Dutch Translations
feedstock: zn. basismateriaal gebruikt in de productie en vervaardiging van een product
feedstuff: zn. voedsel voor dieren, dierenvoedingDictionarist.com


Home | Language options | Tools | Add to your site | Contact us | FAQ | About us


©2011 dictionarist.com