feeds in Dutch and example sentences

feeds in Dutch

Pronunciation
[feed] zn. voedsel, eten, voer, maaltijd, voeding; brandstof; (in computers) invoer, toevoer van papier in de printer; nieuwe regel, nieuw vel, (in computers) het toevoeren van gegevens
ww. voeden, eten geven; te eten geven; zorg dragen voor

Example Sentences

Many dog owners are working all day, so this means they do not have the time to walk and feed their animals during the day.
Veel hondenbezitters werken de hele dag, dus dit betekent dat ze niet de tijd hebben om in de loop van de dag met de dieren te wandelen en hen te voeden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Did you feed the dog this morning?
Heb je de hond eten gegeven vanmorgen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Don't feed wild animals.
Voer geen wilde dieren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Feed the bird!
Geef de vogel voer!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Feed the bird.
Geef de vogel voer!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hope doesn't feed our familes.
Hoop brengt geen brood op de plank.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am fed up with her complaints.
Ik heb genoeg van haar klachten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I like to feed the pigeons.
Ik voer graag de duiven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm fed up with English.
Ik heb genoeg van dat Engels.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm fed up with her complaints.
Ik heb genoeg van haar klachten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm fed up with him.
Ik ben hem zat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm fed up with working here.
Ik heb er genoeg van hier te werken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm fed up with your constant complaining.
Ik heb genoeg van uw constant geklaag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm fed up!
Ik kan niet meer!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let's go to the zoo to watch them feed the seals.
Laten we naar de dierentuin gaan om te kijken hoe ze de zeehonden voeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She wasn't wealthy enough to feed her dog meat every day.
Ze was niet rijk genoeg om haar hond elke dag vlees te voeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Amazon is fed by a large number of tributaries.
De Amazone heeft een groot aantal zijrivieren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The baby was crying to be fed.
De baby huilde om eten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The undead feed on human flesh.
De ondoden voeden zich met menselijk vlees.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They feed on honey and bread.
Ze voeden zich met honing en brood.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page