field of vision in Dutch and example sentences

field of vision in Dutch

Pronunciation
gezichtsveld

Example Sentences

This did, though, drive the transactions of terrorists underground and therefore out of our reach and field of vision.
Maar daarmee hebben ze wel de transacties van de terroristen ondergronds en dus buiten ons bereik, buiten ons blikveld gedreven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Approval of motor vehicles with regard to the forward field of vision of the driver (vote)
Goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft (stemming)
pronunciation pronunciation pronunciation err
Field of vision and windscreen wipers for wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (vote)
Zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) (stemming)
pronunciation pronunciation pronunciation err

Share this page
dictionary extension