fledgeling in Dutch

Pronunciation
zn. jonge vogel die net veren heeft gekregen; onervaren jong iemand; nieuwkomer, beginneling, nieuweling; deelnemer (in activiteit)
Expressions
noun: young bird that has just fledged or become capable of flying
noun: any new participant in some activity
Share this page