fortunately in Dutch and example sentences

fortunately in Dutch

Pronunciation
bw. gelukkig, geslaagd

Example Sentences

Fortunately he survived the accident.
Gelukkig heeft hij het ongeval overleefd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately none of the passengers were injured.
Gelukkig raakte geen van de passagiers gewond.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, no one was hurt.
Gelukkig werd er niemand gewond.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, no passengers were injured.
Gelukkig raakte geen van de passagiers gewond.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the older part of the city was spared from the Allies' bombs.
Gelukkig werden de oudere stadsdelen beschermd tegen bommen van bondgenoten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the weather was good.
Gelukkig was het weer mooi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, they escaped the danger.
Gelukkig zijn ze aan het gevaar ontkomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, we the Belgian Christian Democrats are concerned as, fortunately, are a great many other Members too.
Voorzitter, wij maken ons zorgen, wij, dat zijn de Belgische christen-democraten en gelukkig ook nog heel veel andere collega's met ons.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, I am on the Committee on Regional Policy.
Ik zit gelukkig in de commissie regionaal beleid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The problems in Europe' s urban areas are getting worse; fortunately, we now have consensus with the Commission.
De problemen in de stedelijke gebieden van Europa verslechteren, maar gelukkig zijn wij het nu met de Commissie eens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are not, fortunately, at this point.
Bij ons is het gelukkig nog niet zover.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us, fortunately, trust our SMEs, the small specialist chocolate-makers, who are going to have to work on a quality label.
Gelukkig hebben we nog onze ambachtelijke chocolademakers uit het midden- en kleinbedrijf; die zullen wel een kwaliteitslabel moeten invoeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, it is developing the whole time.
Ze evolueert gelukkig onophoudelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, such profound questions are heard - officially and unofficially - within the candidate Member States.
Verheugend genoeg vinden zulke indringende vragen officieel en officieus gehoor in de kandidaat-lidstaten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, we can show our disagreement by drumming our fingers on our tables.
Gelukkig kunnen we door geroffel op onze tafels te kennen geven dat we dit niet accepteren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We fortunately have the opportunity to improve these points tomorrow in plenary.
Gelukkig kunnen deze aspecten morgen in de plenaire vergadering worden aangepast.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have fortunately been able to witness a democratic regime that seems to function well coming to power in South Africa.
We hebben gelukkig kunnen zien dat in Zuid-Afrika een democratisch regime is tot stand gekomen dat goed lijkt te functioneren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, we are mainly a provider of direct grant assistance and not loans.
Gelukkig treden we vooral op als verschaffer van directe subsidies, en niet van leningen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately this small part of the text does not invalidate the rest of its content which I regard as positive.
Gelukkig doet dit kleine onderdeel van de tekst geen afbreuk aan de algemene strekking van de mijns inziens goede resolutie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, by the end of the 1980s and the early 1990s nearly every Latin American state had returned to democracy.
Gelukkig zijn praktisch alle landen in Latijns Amerika aan het eind van de jaren tachtig of aan het begin van de jaren negentig tot de democratie teruggekeerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page