glove in Dutch and example sentences

glove in Dutch

Pronunciation
zn. handschoen; want
ww. handschoen

Example Sentences

He bought a new pair of gloves.
Hij kocht een nieuw paar handschoenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is wearing gloves.
Hij draagt handschoenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can't find my gloves.
Ik kan mijn handschoenen niet vinden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I found the gloves that were under the chair.
Ik heb de handschoenen gevonden die onder de stoel lagen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My favorite word in German is the word for "glove".
Mijn favoriet woord in het Duits is het woord voor 'handschoen'.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These gloves are Tom's.
Deze handschoenen zijn van Tom.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These gloves belong to Tom.
Deze handschoenen zijn van Tom.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom searched the glove compartment for a map.
Tom zocht in het handschoenenkastje naar een landkaart.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom, put these gloves on.
Tom, trek deze handschoenen aan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He does not like to see himself portrayed on the television by a glove puppet with jokes being made at his expense.
Hij ziet zichzelf niet graag op de televisie afgeschilderd door middel van een pop, waarbij grappen over hem worden gemaakt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Secure infrastructures and crime prevention need to go hand in glove with respect for freedoms and personal data protection.
Veiligheid van de infrastructuur en bestrijding van de misdaad moeten worden gecombineerd met eerbiediging van de vrijheden en bescherming van de persoonsgegevens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There comes a time within a negotiation when the kid gloves must come off, when action must be taken.
Er komt in onderhandelingen een moment dat de fluwelen handschoenen uitgetrokken moeten worden en tot daden moet worden overgegaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As the European Parliament's resolution reveals, enlargement goes hand in glove with the eastward expansion of NATO.
Zoals uit de tekst van de resolutie van het Europees Parlement blijkt. houdt de uitbreiding gelijke tred met de expansie van de NAVO naar het Oosten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We believe that the enlargement of Europe should go hand in glove with greater European unification.
Wij zijn van mening dat de uitbreiding van de Unie gepaard moet gaan met de uitdieping van de Europese eenmaking.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some countries are treating the Sudan with kid gloves.
Soedan wordt door sommige landen met fluwelen handschoenen aangepakt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
France - and therefore, indirectly, the EU - is working hand in glove with Chad's military ruler, Déby.
Frankrijk - en dus indirect de EU - is twee handen op één buik met de militaire leider van Tsjaad, Déby.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Food shortages are going hand in glove with higher costs.
Voedseltekorten hangen nauw samen met hogere kosten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This openness should, however, go hand in glove with mutuality and respect.
Deze openheid moet echter hand in hand gaan met wederkerigheid en respect.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It should also be a warning to the naive people who think Iran can be handled with kid gloves.
Het moge ook een waarschuwing wezen voor de naïevelingen die denken dat Iran met fluwelen handschoenen kan worden aangepakt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A proper protective set-up consists of very high-spec gloves that have to be changed every three hours.
Een echte bescherming bestaat uit zeer specifieke beschermende handschoenen die elke drie uur moeten worden vervangen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Verb forms for glove
Present participle: gloving
Present: glove (3.person: gloves)
Past: gloved
Future: will glove
Present conditional: would glove
Present Perfect: have gloved (3.person: has gloved)
Past Perfect: had gloved
Future Perfect: will have gloved
Past conditional: would have gloved