hid in Dutch and example sentences

hid in Dutch

Pronunciation
[hide] ww. verbergen; verstoppen, niet laten zien

Example Sentences

I looked around for the cheese, but it was nowhere to be seen: the person who had won dressed as Micky Mouse had ran off with it and hidden it from the rest of us!
Ik keek rond en zocht naar de kaas, maar deze was nergens te bespeuren: de persoon die verkleed was als Micky Mouse was ermee weggelopen en verstopte het voor de rest!
pronunciation pronunciation pronunciation err
A squirrel hid among the branches.
Een eekhoorntje verstopte zich tussen de takken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Are they hiding something?
Verbergen zij iets?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Civilization has flourished for hundreds of years in this hidden land.
De beschaving bloeit al honderden jaren in dit verborgen land.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid behind the door.
Hij verborg zich achter de deur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid himself behind the door.
Hij verborg zich achter de deur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid his emotions and pretended to be enthusiastic.
Hij verborg zijn emoties en deed alsof hij enthousiast was.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid his grief behind a smile.
Hij verborg zijn verdriet achter een glimlach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid his sadness behind a smile.
Hij verborg zijn verdriet achter een glimlach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid in the bushes so that they would not see him.
Hij verstopte zich in het struikgewas zodat ze hem niet zouden zien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hid it under my bed.
Ik heb het onder mijn bed verborgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hid under the table.
Ik heb me onder de tafel verstopt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must hide.
Ik moet me verbergen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm not hiding.
Ik verstop me niet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let's hide behind the curtain.
Kom, we verstoppen ons achter het gordijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She says there is a hidden treasure here.
Men zegt dat daar een schat verborgen ligt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sitting in her panther hide chair, the young woman, clad in red lingerie, was reading aloud a book titled "The Black Princess".
Zittend in haar fauteuil van panterpels las de jonge vrouw in rood ondergoed voor uit een boek met de titel "De zwarte prinses".
pronunciation pronunciation pronunciation err
The best place to hide something is in plain sight.
De beste plaats om iets te verbergen is vlak onder de neus van iedereen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The boy hid behind the door.
De jongen verstopte zich achter de deur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The murderer hid in the mountains.
De moordenaar verstopte zich in de bergen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page