laboriousness in Dutch and example sentences

laboriousness in Dutch

Pronunciation
zn. afmatting; verveling; ijver

Example Sentences

The procedures, certainly those for the smaller projects, still put potential participants off on account of their laboriousness.
De procedures, zeker voor de kleinere projecten, schrikken door hun omslachtigheid nog steeds potentiële deelnemers af.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Share this page
dictionary extension