lucky in Dutch and example sentences

lucky in English

Pronunciation
n. lucky, go getter

lucky in Dutch

Pronunciation
bn. gelukkige; gelukbrengend

Example Sentences

I was lucky to have been born here in the palace and someday, both my mother and I would earn our freedom.
Ik had het geluk hier te zijn geboren in het paleis, en op een dag zouden zowel ik en mijn moeder onze vrijheid winnen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So if you’re lucky, you might even catch a glimpse of her from the distance.
Als je geluk hebt kun je misschien een blik van haar zien in de verte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Those movies were almost always screened for two or three months, but I was lucky, because I could attend a real Bollywood première for the first time.
Bijna altijd werden deze films twee of drie maanden lang herhaald, maar ik had geluk, want ik mocht tijdens mijn eerste keer een echte Bollywoodpremière bijwonen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I’m studying Spanish Literature and I’m very lucky to enjoy this experience in Spain.
Ik studeer Spaanse Literatuur en heb het grote geluk deze ervaring in Spanje te mogen maken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have been living in London for two years now, but I was lucky enough to have studied for a couple of years in Spain.
Ik woon sinds twee jaar in London, maar had het geluk dat ik een paar jaar lang in Spanje studeren kon.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, last year I was lucky and was able to close the restaurant some days after the summer.
Vorig jaar had ik echter geluk, ik kon het restaurant voor enkele dagen sluiten na de zomer.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But he was lucky.
Maar hij heeft geluk gehad.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He's a lucky guy.
Hij is een geluksvogel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I got lucky.
Ik had geluk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was lucky that I was able to find a good babysitter.
Ik heb geluk gehad dat ik er in geslaagd ben een goede babysit te vinden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was lucky.
Ik had geluk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm lucky today.
Vandaag heb ik geluk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Seven is a lucky number.
Zeven is een gelukbrengend getal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She's very happy-go-lucky.
Zij is echt zorgeloos.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The lucky sod just won the lottery.
Die bofkont heeft net de loterij gewonnen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom is a lucky bastard.
Tom is een bofkont.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom was lucky.
Tom had geluk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You guys were lucky.
Jullie hebben geluk gehad.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was lucky for you that you found it.
Je bofte dat je het gevonden hebt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we are lucky, we will see a world approach to outlaw these very bad practices.
Als we geluk hebben, neemt men wereldwijd maatregelen om dit soort kwalijke praktijken te verbieden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page