mugger in English and example sentences

mugger in Dutch

Pronunciation
zn. rover, aanvaller; Indische alligator

Example Sentences

Ik ben net door een mug gestoken.
A mosquito just bit me.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Een zwerm muggen volgde hem.
A swarm of mosquitoes followed him.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hij maakt graag van een mug een olifant.
He loves to make a mountain out of a molehill.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hij ziet er uit als een muggenzifter.
He seems like a nitpicker.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hij maakt van een mug een olifant. Dat typfoutje is echt niet zo erg als hij beweert.
He's making a mountain out of a molehill. That typo really isn't as bad as he claims.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik heb veel muggenbeten gekregen in het bos.
I got a lot of insect bites in the woods.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ik haat muggen.
I hate mosquitoes.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mijn arm staat vol muggenbeten.
I have mosquito bites all over my arm.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mijn arm staat vol muggenbeten.
I've got mosquito bites all over my arm.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Malaria wordt door muggen overgedragen.
Malaria is carried by mosquitoes.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Muggen in Minnesota zijn zo groot als ooievaars.
Mosquitoes in Minnesota are as big as storks.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Muggen houden van mij.
Mosquitos love me.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Het muggenziften is net zo vaak een teken van onwetendheid als een teken van begrip.
Nitpicking is just as often a sign of ignorance as it is a sign of understanding.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Peter maakt altijd een olifant van een mug.
Peter always makes a mountain out of a molehill.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Er moet inderdaad wat gedaan worden aan het probleem, maar dit is met een kanon op een mug schieten.
Something really should be done about the problem, but this is cracking a nut with a sledgehammer.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Die muggen verslinden mij levend!
These mosquitos are eating me alive!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Er moet inderdaad wat gedaan worden aan het probleem, maar dit is met een kanon op een mug schieten.
This problem certainly requires a solution, but that's like shooting a cannon at sparrows
pronunciation pronunciation pronunciation err
De muggen vliegen er rond.
There are mosquitoes flying around.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In deze richtlijn wordt derhalve met een kanon op een mug geschoten!
This directive, therefore, is like taking a sledgehammer to crack a nut!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Anders zullen wij, zogezegd, de mug verbrijzelen en de olifant slikken, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid.
Otherwise, we shall strain at a gnat and swallow a camel and public health will suffer as a result.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page