occupancy in Dutch

Pronunciation
zn. bezit, bewoning, bezitneming
Example Sentences
I took advantage of the occasion to ask about the occupancy rate of Parliament’s buildings.
Ik heb deze gelegenheid aangegrepen om te vragen naar de bezettingsgraad van de gebouwen van het Parlement.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Share this page
Dictionary Extension
Synonyms for occupancy
attendance: presence, company, residence