reaper in Dutch and example sentences

reaper in Dutch

Pronunciation
zn. oogster, maaier, maaimachine

Example Sentences

Behold the days come saith the LORD that the plowman shall overtake the reaper and the treader of grapes him that soweth seed and the mountains shall drop sweet wine and all the hills shall melt.
Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page