rig out in Dutch

Pronunciation
ww. toetakelen, opschikken
Example Sentences
The ultimate goal is to rig out the entire European railway network, or at least the major lines.
Het uiteindelijke doel is om het hele Europese spoorwegnet of toch zeker de grote lijnen daarmee uit te rusten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Share this page
Dictionary Extension