senior equity in Dutch and example sentences

senior equity in Dutch

Pronunciation
eerst aangewezen aandelenvermogen (in economie - bijnaam voor eerstaangewezen beleggingen bij uiteen vallen van een bedrijf die de eigenaars voor eigenaars van normale beleggingen ontvangen)
Dictionary Extension
Share this page