transfixed in Dutch and example sentences

transfixed in Dutch

Pronunciation
[transfix] ww. doorboren, doorsteken

Example Sentences

We must be able to do something other than curse or remain transfixed in immobility.
We moeten toch iets anders kunnen doen dan elkaar verwensingen naar het hoofd slingeren of vastgeroest blijven zitten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page