order in Greek and example sentences

order in Greek

Pronunciation
ουσ. προσταγή, τάξη, σύστημα, κανόνας, διαταγή, παραγγελία, εντολή, τάγμα, παράσημο, βαθμός
ρήμ. διατάσσω, παραγγέλλω, κανονίζω, παραγγέλνω, προστάζω

Example Sentences

At the beginning my task was to renovate the small, damp house they had assigned us to live in. I remember that, after about two of weeks, I received the movies from Cannes Festival in order to write reviews about them.
Στην αρχή η δουλειά μου ήταν να ανακαινίσω το μικρό, υγρό σπίτι που μας είχε παραχωρηθεί να ζούμε. Θυμάμαι ότι, μετά από περίπου δύο εβδομάδες, έλαβα τις ταινίες του φεστιβάλ των Καννών προκειμένου να γράψω κριτικές σχετικά με αυτές.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, the hotels, hostels and apartments were very cheap in Spain, and we have worked throughout the whole year and saved-up in order to be able to spend the holiday together.
Επιπλέον, τα ξενοδοχεία, οι ξενώνες, τα διαμερίσματα ήταν πολύ φθηνά στην Ισπανία, και δουλεύαμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και μαζέψαμε χρήματα ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε τις διακοπές μαζί.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Anne and I sat down and decided to order a couple of jars of “sangría”, a drink that people had recommended to us.
Η Ανν και εγώ καθίσαμε και αποφασίσαμε να παραγγείλουμε μερικές κανάτες "σαγκρία", ένα ποτό που μας είχαν προτείνει.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So, Anne and I didn’t wait any more and we ordered a paella for two.
Οπότε, η Ανν και εγώ δεν περιμέναμε περισσότερο και παραγγείλαμε μια παέγια για δύο.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For example, one day in the north of Spain we ordered a tapa of a thing called “callos”…I don’t know how to explain what it is, but it’s a kind of pig’s meat that I didn’t like at all, because it was a bit…viscose.
Για παράδειγμα, μία μέρα στα βόρεια της Ισπανίας παραγγείλαμε ένα τάπα του ονομάζεται "callos" …δεν ξέρω πώς να εξηγήσω τι είναι, αλλά είναι ένα είδος χοιρινού κρέατος που δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί ήταν κάπως…βισκόζ.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It´s a bar that is on the beach, in the sand, where you can order anything from a coffee to a cocktail in the evening, but also a marvellous paella or a beer.
Πρόκειται για ένα μπαρ που βρίσκεται στην παραλία, στην άμμο, όπου μπορείτε να παραγγείλετε οτιδήποτε από καφέ μέχρι κοκτέιλ το βράδυ, αλλά επίσης και μια θαυμάσια παέγια ή μια μπύρα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We were heading for the Rialto Bridge in order to celebrate Claudia's graduation (in Law), and he took us to lunch in a restaurant where a friend of him works.
Πηγαίναμε στην γέφυρα Rialto προκειμένου να γιορτάσουμε την αποφοίτηση της Κλόντια (από τη Νομική), και μας πήγε για μεσημεριανό σε ένα εστιατόριο όπου δούλευε ένας φίλος του.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Students usually get financial support from their parents in order to be able to live this experience.
Οι φοιτητές συνήθως παίρνουν οικονομική στήριξη από τους γονείς τους, προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
During that weekend I learnt many things in German which helped me cope with everyday life: how to order something, how to introduce yourself to new acquaintances, how to move in a city you don't know...
Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου έμαθα πολλά πράγματα στα γερμανικά που με βοήθησαν να ανταπεξέλθω στην καθημερινότητα: πώς να παραγγέλνω κάτι, πώς να συστήνομαι σε νέα άτομα, πώς να βρίσκω το δρόμο μου σε μια πόλη που δεν ξέρω...
pronunciation pronunciation pronunciation err
He studied hard in order to pass the examination.
Μελέτησε πολύ για να περάσει τις εξετάσεις.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I did not order this.
Αυτό δεν το παρήγγειλα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I didn't order it.
Αυτό δεν το παρήγγειλα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I didn't order this.
Αυτό δεν το παρήγγειλα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I ordered new furniture.
Παρήγγειλα νέα έπιπλα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I ordered two hamburgers.
Παρήγγειλα δύο χάρμπουγκερ.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would rather order beer.
Θα παραγγείλω καλύτερα μπύρα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'd like to order the same.
Μπορείς να βρεις το ίδιο πράγμα οπουδήποτε.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In order to grow well, these plants need soil that does not contain too much moisture.
Για να αναπτυχθούν σωστά, αυτά τα φυτά χρειάζονται έδαφος που δεν περιέχει πολύ υγρασία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let's order two bottles.
Ας παραγγείλουμε δύο μπουκάλια.
pronunciation pronunciation pronunciation err
May I take your order?
Μπορώ να πάρω την παραγγελία σας;
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Verb forms for order
Present participle: ordering
Present: order (3.person: orders)
Past: ordered
Future: will order
Present conditional: would order
Present Perfect: have ordered (3.person: has ordered)
Past Perfect: had ordered
Future Perfect: will have ordered
Past conditional: would have ordered