beat in Polish and example sentences

beat in Polish

Pronunciation
n. uderzenie, pulsowanie, dudnienie, wybijanie taktu, obwód, obchód, okręg wyborczy, heca, włóczęga
v. bić, kołatać, stuknąć, poturbować, uderzać, nabić, potłuc, tłuc, kropić, utorować drogę, takt: wybić takt, zatrzepotać, pobić, potrzepywać, trzepać, wytrzepać, kuć, prześcigać, bębnić, piknąć, walić, łomotać, szaleć, lawirować, uderzyć, nabijać, kropnąć, wytrzepywać, prześcignąć, pikać, walnąć

Example Sentences

They beat him until he fell to the ground.
Bili go, aż upadł na ziemię.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You will never beat me, you hear me? Never!
Nigdy mnie nie pokonasz! Słyszysz? Nigdy!
pronunciation pronunciation pronunciation err
And they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.
I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Stop beating around the bush and tell me directly why you're so angry.
Przestań owijać w bawełnę i mów, czemu jesteś taki zły.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trying to beat some kid's high score is an inefficient use of your time.
Usiłowanie pobicia rekordu jakiegoś dzieciaka to nie jest efektywny sposób spędzania czasu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He beat the odds and was successful.
Stawił czoła losowi i wygrał.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wish I could figure out how to beat the system.
Chciałbym umieć wymyślić, jak pokonać system.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My wife beats me.
Moja żona mnie bije
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nobody can beat me.
Nikt mnie nie potrafi pokonać.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We didn't beat them.
Nie pobiliśmy ich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom was badly beaten.
Tom był poważnie pobity.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We're trying to beat them.
Próbujemy ich pokonać.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom has been badly beaten.
Tom został dotkliwie pogryziony.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beat me up!
Pobij mnie!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom isn't beaten yet.
Nikt jeszcze nie pobił Toma.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beat it.
Spadaj.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beat it, kids!
Zmykać stąd, dzieciaki!
pronunciation pronunciation pronunciation err
My heart stopped beating.
Moje serce przestało bić.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My father beat me almost black and blue for playing truant from school.
Ojciec sprał mnie na kwaśne jabłko za wagarowanie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I felt my heart beating violently.
Czułem gwałtowne uderzenia mojego serca.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page