vanquish in Polish and example sentences

vanquish in Polish

Pronunciation
v. zwyciężać, pokonać, zwyciężyć, pokonywać

Example Sentences

In these gloomy times, let us continue in the hope of the poet's ray of light, which will vanquish the darkness, the darkness of that time and for always.
W tych mrocznych czasach starajmy się trwać w nadziei na promień światła poety, który zawsze przezwycięży ciemność, ciemność tych czasów i czasów, które nadejdą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page