beat in Romanian and example sentences

beat in Romanian

Pronunciation
n. bătaie, batere a măsurii {muz.}, caier, lovitură, măsură {muz.}, patrulare, rit, timp
v. bate, lovi, pulsa, funcţiona, da, face ceva fără rost, doborî, suna, scutura, frământa, bate măsura {muz.}, bătători, întrece, învinge, depăşi, ticăi, izbi: se izbi, bate metalul, stropşi

beat in English

a. drunk, drunken, boozy, intoxicated, tipsy, groggy, befuddled, elevated, inebriate, sottish
id. drink: in drink, wine: in wine, cup: in one's cups, fuddle: on the fuddle

Example Sentences

He was beaten with an iron rod during a violent soccer match.
El a fost bătut cu o bară metalică în timpul unui violent meci de fotbal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When it comes to cooking, no one can beat me.
Când vine vorba de gătit, nimeni nu mă întrece.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My heart skipped a beat when my wife told me she was pregnant.
Inima mi s-a oprit un moment când soţia mea mi-a spus că este însărcinată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
His heart beat with excitement.
Inima lui a bătut cu emoție.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Last year we witnessed uniformed policemen beating up civilians in Slovakia.
Anul trecut am văzut cum poliţişti în uniformă băteau civili în Slovacia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This kind of provision was exceptionally useful as a stick for beating not only individuals but also, and above all, the press.
Acest tip de dispoziţie a fost deosebit de folositor ca instrument de biciuire atât a persoanelor fizice cât şi, mai presus de toate, a presei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is a particularly weak argument, but any stick will apparently do to beat a dog and to hold debates, to provide real arguments for an issue such as pay for stay-at-home parents.
Este un argument foarte şubred, dar aparent orice soluţie poate rezolva problema şi poate justifica orice dezbatere, poate a furniza argumente reale pentru o chestiunea ca remunerarea părinţilor care stau acasă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These refugees claimed they were detained by Thai authorities on a remote island for two months, and that they were beaten before being forced onto boats and left to their fate.
Aceşti refugiaţi pretind că au fost reţinuţi de autorităţile thailandeze pe o insulă îndepărtată timp de două luni şi că au fost bătuţi înainte de a fi forţaţi să intre în bărci şi lăsaţi în voia sorţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have also beaten the English, the French, the Italians and the Scottish.
I-am învins şi pe englezi, pe francezi, pe italieni şi pe scoţieni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is another example of police violence against members of the Attack party, in the wake of the beating suffered by the MEP, Dimitar Stoyanov, and a municipal councillor from Sofia.
Acesta este un alt exemplu de violenţă a poliţiei împotriva membrilor partidului Atac, pe lângă bătăile suferite de Dimitar Stoyanov, membru al Parlamentului European, şi de un consilier municipal din Sofia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Many of them, mostly young people, were beaten by the police, subjected to inhumane treatment and torture, denied access to legal assistance and not allowed to inform their families.
Mulţi dintre aceştia, în general tineri, au fost bătuţi de poliţie, supuşi unor tratamente inumane şi torturii, li s-a refuzat accesul la asistenţă juridică şi nu li s-a permis să-şi anunţe familiile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no point in beating about the bush.
Nu are rost să ne învârtim în cerc.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Commissioner McCreevy brought up 15% and was then beaten down to 5% by the industry.
Comisarul McCreevy a propus 15% şi a fost determinat de industrie să reducă procentul până la 5%.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I know that you secretly hope that my record of 900 amendments voted on in one hour will never be beaten!
Ştiu că, în secret, speraţi ca recordul meu de 900 de amendamente votate în decurs de o oră să nu fie doborât niciodată!
pronunciation pronunciation pronunciation err
The economic crisis has not been beaten.
Criza economică nu a fost încă înfrântă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Even if there are shortcomings there, it is we who must beat our breasts, because we basically administer this country.
Chiar dacă sunt unele deficienţe, noi trebuie să ne simţim vinovaţi, fiindcă noi administrăm în esenţă această ţară.
pronunciation pronunciation pronunciation err
During the same period, around 300 Hungarians were beaten in Serbia without any legal repercussions.
În aceeaşi perioadă, în jur de 300 de maghiari au fost bătuţi în Serbia fără să se ia nicio măsura legală.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, we have been waiting since then for the Subcommittee on Human Rights to discuss the report on the investigation into the brutal beating of Hungarians.
Cu toate acestea, încă aşteptăm ca Subcomisia pentru drepturile omului să analizeze raportul privind ancheta referitoare la bătăile brutale la care au fost supuşi maghiarii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Today's votes on the motions for resolutions are based on a debate which takes some beating in terms of its political one-sidedness.
Votul de astăzi asupra propunerilor de rezoluţii se bazează pe o dezbatere de neîntrecut din punct de vedere al caracterului său politic unilateral.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Two witnesses claim they were beaten and mistreated and forced to sign statements which they later immediately withdrew.
Doi martori susţin că au fost bătuţi, maltrataţi şi forţaţi să semneze declaraţii pe care le-au retras imediat după aceea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page