caste in Romanian and example sentences

caste in Romanian

Pronunciation
n. castă, clasă socială, cerc închis

Example Sentences

author. - (NL) Madam President, Burma is known as a violent military dictatorship in which a caste of profiteers has been able to hang onto power for many years.
autor. -(NL) Dnă preşedintă, Birmania este recunoscută ca fiind o dictatură militară violentă în care un grup de profitori a reuşit să rămână la putere timp de mulţi ani.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Though it may seem like demagogy or another caste privilege, in this case it is not.
Deşi pare demagogie sau alt privilegiu de castă, în acest caz nu este.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page