fortunate in Romanian and example sentences

fortunate in Romanian

Pronunciation
a. bun, favorabil, fericit, norocos, oportun

Example Sentences

We are very fortunate with the quality of medical research we have in various institutions throughout the European Union, and also with the quality of medical practitioners.
Suntem foarte norocoși că cercetarea medicală ce se întreprinde în diverse instituții din cadrul Uniunii Europene este de calitate și că și medicii sunt bine pregătiți.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This was the year when, in the more fortunate half of Europe, the idea of the common market had already come into being and its realisation was close at hand.
Acesta a fost anul în care, în jumătatea mai norocoasă a Europei, ideea de piață comună apăruse deja și realizarea acesteia era aproape să se transforme în realitate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Turkey is fortunate in being located at the meeting of two worlds: it has one foot in the European West and one in Asia.
Turcia are norocul să se afle la granița dintre două lumi: aceasta este cu un picior în Occidentul European și cu unul în Asia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page