abyss in Turkish

Pronunciation
i. derinlik, boşluk, uçurum
Example Sentences
Why do you want to ruin your life? Come back to your life. Neither God nor I approve of this. You're at the edge of an abyss.
Neden hayatını mehvetmek istiyorsun. Yaşamına geri dön. Ne Tanrı ne de ben bunu onaylıyoruz. Uçurumun kenarındasın.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Little did I know inhaling a harmless joint 12 times in 12 minutes could unhinge already volnurable brain and send it into the bottom of abyss.
Pek bilmediğimden, 20 dakikada ottan 12 kere çekince o ot korumasız bir beyni yerinden söküp karanlıkların dibine gönderebiliyormuş.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And now we're both falling into the abyss.
Ve şimdi dibi olmayan bir çukura düşüyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Between me and my consciousness is an abyss.
Ben ve bilincim arasında bir uçurum var.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He was swallowed by the abyss.
O, uçurum tarafından yutuldu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How deep is the abyss?
Uçurum ne kadar derin?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Share this page
Dictionary Extension
Synonyms for abyss
valley: depth, gulf, pit, shaft, well, crater, chasm
Related Turkish Translations
abyssal cehennemi
abyssal fauna abisal fauna, okyanus direyi
abyssal plain abisal ova
abyssal rocks abisal kayaçlar
abyssal zone abisal bölge
Abyssinia i. Etiyopya, Habeşistan
Abyssinian i. etiyopyalı, habeş
abyssinian cat habeş kedisi