accommodating in Turkish and example sentences

accommodating in Turkish

Pronunciation
s. uysal, uyumlu, uygun; mezhebi geniş

Example Sentences

There is rarely a house that does not have at least twenty stories to accommodate all the people of the city.
Şehirdeki neredeyse her evin, şehrin tüm sakinlerine ev sahipliği yaptığını gösterir en az yirmi hikayesi var.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The hotel can accommodate fifty guests.
Otel elli misafir ağırlayabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The hotel can accommodate 300 people.
Otel 300 kişi barındırabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The hotel can accommodate 400 guests.
Otel 400 misafir ağırlayabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The hotel can accommodate 500 guests.
Otel 500 kişi kapasiteli.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We can accommodate him for the night.
Gece için ona yer verebiliriz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This hotel can accommodate 100 guests.
Bu otel 100 konuğu ağırlayabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This hotel can accommodate 500 guests.
Bu otel 500 konuk ağırlayabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This hotel can accommodate 700 guests.
Bu otel 700 konuk ağırlayabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas accommodated his schedule to Mary's.
Nicholas proğramını Mary'ninkine uydurdu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The house could accommodate two families.
Ev iki aileyi barındırabiliyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This hotel can accommodate over 1000 guests.
Bu otel 1000 misafirden daha fazlasını barındırabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It all depends on your facilities. Say you have two chambers that accommodate 2, 000 people a piece. Figure it out.
Herşey tesisinden kaynaklanacaktır. Diyelim ki senin her biri 2000 kişilik iki dairen var. Çöz bunu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Gilbert.. Am I right to suppose that you remain unable to accommodate us?
Bay Gilbert, galiba bizi yine yerleştiremeyeceksiniz, doğru söylüyor muyum?
pronunciation pronunciation pronunciation err
They're big birds, as they have to be to accommodate such bulky meals.
Onlar büyük kuşlardır, bu kadar iri yemeğe yer vermek için öyle olmalılardır da.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hey, buddy boy .. you looking for a little friendly action? l just might know somebody to accommodate you.
Selam dostum, küçük bir iyilik davranış mı bekliyorsun? Galiba seni ağırlayabileceği birini tanıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The birds make their hole low down on the trunk where the inner sap-free heartwood is thick enough to accommodate the entire nest.
Kuşlar, deliğini ağacın gövdesinin alt tarafında yuvanın bütününü tutabileceği kadar kalın olan sıvısız kısmında yaparlar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Whether that capacity accommodates billions or trillions, eventually, it will run out of space.
Kapasite olarak milyonlarca veya trilyonlarca ağırlayabiliyorsa da sonunda hiçbir yeri kalmayacak.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Where will the guest be accommodated?
Misafirleri nerede ağırlayacağız?
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we are to survive, it will be best to accommodate their legends.
Eğer hayatta kalmak istiyorsak, efsanelerine uyum sağlamımız en iyisi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for accommodating
obliging: helpful, considerate, kind, neighbourly